Er staan op dit moment geen woningen in stille verkoop, ze worden allemaal actief door ons verkocht!