Uithovensestraat 51 Verkocht

HEDEL

€265.000

Omschrijving

Waar vind je tegenwoordig nog bouwkavels van bijna 2800m² in de bebouwde kom? Juist ja, op de Uithovensestraat 51 dus!
Door de gemeente Maasdriel is een principe uitspraak gedaan dat er één vrijstaande woning gebouwd mag worden op de kavel aan de Uithovensestraat. De achtertuin kan daardoor ruim 90 meter diep en 25 meter breed worden. Er zijn mogelijkheden om de diepte van de kavel te beperken door grond te verkopen aan aangrenzende buren. Mooie buitenkans toch?

Bestemmingsplan:

Ter plaatse van beide planlocaties geldt het bestemmingsplan 'Hedel'. De percelen hebben hierin de bestemming 'Wonen' zonder de aanduiding 'bouwvlak'. Het bouwen van één of meerdere woningen is hier niet toegestaan. Middels een binnenplanse afwijking van dit bestemmingsplan (art. 21 3.2.) kan echter onder bepaalde voorwaarden medewerking worden verleend aan incidentele woningbouw.

Principe-uitspraak gemeente Maasdriel
Voor perceel Hedel, sectie H nummer 3869 gelegen aan de Uithovensestraat is beoordeeld dat dit perceel kan voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in het bestemmingsplan en dat er op voorhand geen ruimtelijke- en milieuplanologische belemmeringen bestaan. De locatie is gelegen aan de Uithovensestraat en kan hierop ook direct ontsluiten. Wij hebben daarom besloten principemedewerking te verlenen aan de bouw van één woning op dit perceel.

Te ondernemen vervolgstappen

Stedenbouwkunde
Gelet op de beschikbare ruimte, de vorm van het perceel, de bebouwingsmassa op de
naastgelegen percelen en de benodigde ruimte voor parkeren op eigen terrein, achten wij vanuit ruimtelijk oogpunt twee woningen (vrijstaand, dubbel woonhuis of twee-onder- een kapwoning) niet aanvaardbaar. Een enkele woning is hier ruimtelijk en stedenbouwkundig wel aanvaardbaar en passend binnen het bestaande straatbeeld.

De bouw van een enkele woning past binnen het bestaande stedenbouwkundig beeld. De ruimtelijke kwaliteit ter plaatse wordt door de bouw van één woning niet onevenredig
aangetast. Wij verzoeken u in de uitwerking nader aan te tonen hoe de ruimtelijke kwaliteit met deze ontwikkeling kan worden verhoogd. Ook behouden wij ons het recht voor om nadere eisen te stellen aan de situering, massa en hoogte van de woning.

Milieu-planologische belemmeringen
De toevoeging van een enkele woning vindt plaats binnen de kern van Hedel. Dit is niet
strijdig met het geldende beleid zoals verwoord in de structuurvisie van Maasdriel. Nader
onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van belemmeringen op gebied van water, geluid, bodem, externe veiligheid, milieuzonering etc.
Het tankstation dat inmiddels is gesaneerd vormt geen belemmering meer.

Procedure
Gelet op artikel 21 lid 3.2 van de regels van het bestemmingsplan Hedel is medewerking aan de bouw van maximaal één woning op het perceel aan de Uithovensestraat mogelijk middels het aanvragen van een omgevingsvergunning. Op de aanvraag voor de
omgevingsvergunning is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (uniforme
openbare voorbereidingsprocedure) van toepassing. Dit betekent dat de aanvraag voorzien moet zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing en als ontwerp voor 6 weken ter inzage moete liggen. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend.
In de ruimtelijke onderbouwing moet aandacht worden besteed aan de ruimtelijke en milieu-planologische aspecten en aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 21 lid 3.2 van het bestemmingsplan.

Samenwerkings- en planschadeovereenkomst
De gemeente tekent met iedereen waarvoor wij op verzoek een planologische procedure
starten een planschadeovereenkomst Op basis van deze overeenkomst wentelen wij
planschade die in de toekomst zou kunnen ontstaan door de gevraagde planologische
medewerking af op de desbetreffende aanvrager.
Zodra men een concreet aanvraag indient, zal deze overeenkomst worden toegezonden.
Ook zullen wij met de bouwer/eigenaar een samenwerkingsovereenkomst sluiten waarin onder andere opgenomen is dat een bijdrage geleverd wordt aan het Fonds Bovenwijkse voorzieningen.
Het gaat hier om een bijdrage van € 15,- per m2 voor het toekennen van een bouwtitel. De bijdrage aan dit fonds zal daarom circa (420m2 x € 15,- per/m2) € 6300,- bedragen. Dit bedrag staat los van de verschuldigde leges.

Leges
De leges voor het onderhavige verzoek hebben wij reeds in rekening gebracht. Voorts delen wij alvast mee, dat voor het in behandeling nemen van een aanvraag
omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) op basis van artikel 2.3.3.3 van de
Legesverordening 2016 leges dienen te worden betaald.

Deze leges bedragen thans € 10.826,- voor de planologische procedure plus het bedrag dat op basis van artikel 2.3.1 van de legesverordening verschuldigd is voor de bouwactiviteiten. Hierover wordt men te zijner tijd nader geïnformeerd. Ook voor het verlenen van een verzoek om hogere grenswaarde geluidhinder moeten wij leges heffen.
Wellicht ten overvloede wijzen wij u nog nadrukkelijk op de waarde van deze brief en de rechten die u hieraan kunt ontlenen. Er is verzocht om een principestandpunt en dat is ook wat hier omschreven is. Het principestandpunt is ingenomen op basis van de omstandigheden en kennis zoals die nu (nog slechts beperkt) bekend zijn zonder daarbij al een volledig onderzoek te hebben gedaan naar (en dus ook zonder inzicht te hebben in) de eventuele gevolgen ervan. Daarnaast kunnen tussentijds regels, beleid en omstandigheden wijzigen en ook kunnen er in een latere procedure reacties en/of zienswijzen van derden inkomen waardoor het uiteindelijke besluit op een definitieve aanvraag toch anders wordt.
Wij wijzen er dan ook op dat aan het nu ingenomen principestandpunt geen rechten kunnen worden ontleend.

Vragen
Zijn er nog vragen? Neem gerust contact op met team Beleid & Regie van de gemeente Maasdriel. Dit kan via e-mail naar info@maasdriel.nl of telefoonnummer 14 0418. Graag hierbij het kenmerk 459028 vermelden.

Mogelijke verkoop grond
Door diverse eigenaren van aangrenzende percelen is er contact opgenomen met ons kantoor om grond van de kavel te kopen. Hier zijn concreet al voorstellen besproken welke op ons kantoor op te vragen zijn. Hierdoor kan de bouwkavel aanzienlijk kleiner/ minder diep gemaakt worden.

De afbeelding van de vrijstaande woning is wellicht mogelijk op de locatie. Met een lage gootlijn en een jaren ’30 uitstraling. Let wel dat hier geen rechten aan ontleend kunnen worden!
?
De plaats Hedel

Hedel is een dorp dat gunstig is gelegen tussen Zaltbommel en Den Bosch en gelegen nabij een aansluiting op de A2.
De ligging aan de Maas in het rustieke rivierengebied biedt volop mogelijkheden voor wandelen en fietsen. Een van de trekpleisters is de jaarlijkse Paardenmarkt die in het centrum van Hedel gehouden wordt in de eerste week van november.
Op gebied van voorzieningen is Hedel compleet te noemen. Er valt dan onder andere te denken aan drie supermarkten, bakker, slijter, drogist en diverse andere winkels die in de dagelijkse levensbehoeften voorzien. Ook zijn er een café, een Chinees restaurant en twee cafetaria’s. Drie basisscholen voorzien in de onderwijsbehoefte, tevens zijn er drie kinderdagverblijven in Hedel gevestigd.
Ook op het gebied van gezelligheid en vermaak scoort Hedel goed. Er zijn verschillende dorps- en sportverenigingen (o.a. voetbalvereniging, tennisvereniging, jeugdwerk stichting) die aan jong en oud het nodige vertier bieden. Met 4849 inwoners is Hedel een van de grotere dorpen in de gemeente Maasdriel.
Lees meer

Beschikbaarheid

/

Details

Overdracht

Status: Verkocht
Vraagprijs: €265.000 k.k.

Bouwvorm

Soort object:
Soort woning:
Type woning:
Bouwjaar:
Bouwvorm:

Indeling

Woonoppervlakte:
Perceeloppervlakte:
Inhoud:
Aantal kamers:
Aantal slaapkamers:
Verdiepingen:

Energie

Energieklasse:
Energie einddatum:
Verwarming:
CV ketel:
CV ketel bouwjaar:
Warm water:
Isolatie:
Combiketel:
Eigendom:

Buitenruimte

Tuin:
Hoofdtuin:
Oppervlakte hoofdtuin:
Ligging hoofdtuin:
Achterom:
Kwaliteit tuin:

Parkeergelegenheid

Garage:
Voorzieningen:
Isolatie:
Parkeeroppervlakte:

Dak

Soort dak:

Overig

Permanente bewoning:
Onderhoud binnen:
Onderhoud buiten:
Huidig gebruik:
Huidige bestemming:

Voorzieningen

Ventilatie:
Rolluiken:
TV-Kabel:
Airconditioning:
Dakraaml:
Glasvezel kabel:
5321GC
HL100252

Video

Locatie

Neem contact met ons op!

We reageren zo snel mogelijk!